:: MENU ::
     :: O nás
     :: História
     :: Repertoár
     :: Citáty
     :: Fotky
     :: Vystúpenia
     :: Kontakt
     :: 2% dane
 
:: HISTÓRIA ::

Začiatkom roku 1990 založil dirigent Ján Malovec pri františkánskom kláštore v Bratislave spevácky zbor so zameraním na interpretáciu starej chrámovej hudby. Pôvodne išlo o zmiešaný zbor, v ktorom jadro mužskej časti tvorili františkáni a jadro ženskej časti františkánky. Okolo nich sa postupne zhromažďovali spevuchtiví laici.

Tento súbor sa hneď od začiatku svojou umeleckou úrovňou, ako i repertoárovým zložením vyčlenil z vtedajšej dobovej praxe tzv. „gitarových zborov“ a prinášal veriacim počas omší umelecký zážitok, ktorý viedol k ich hlbšej kontemplácii.

V lete roku 1992 presunuli bratislavskí františkáni hlavnú časť mužskej časti zboru na Oravu a tak zo súboru ostala najmä jeho laická ženská časť. Na jeseň 1992 sa konalo sústredenie už ženského komorného zboru v Lozorne, kde sa začala príprava nového repertoáru.

Začiatkom roku 1993 získal zbor samostatnú právnu subjektivitu a od toho času pokračoval v účinkovaní ako ženský komorný zbor.

V deväťdesiatich rokoch sa po tri razy za sebou zúčastnil Zborových dní v Námestove, kde obsadil najprv druhé a potom prvé miesto. Tretí raz už nesúťažil, ale spieval ako interpretačný vzor.

Keďže umelecká úroveň chrámových zborov bola nižšia, zúčastnil sa poslednej kategorizácie komorných speváckych zborov v Nových Zámkoch, kde sa umiestnil na treťom mieste. Okrem toho získal i cenu Slovenského hudobného fondu za interpretáciu slovenského autora – M. Sch. Trnavský Agnus Dei.

Po tomto úspechu nasmeroval zbor svoje kroky do zahraničia, kde pri mori absolvoval týždenné sústredenia spojené s koncertnou činnosťou v danej oblasti. Naposledy koncertoval v Dubrovníku, kde za tri roky uviedol mimoriadne úspešne deväť koncertov. Pred tým účinkoval v Kalábrii, Bazilicate, Zadare a i.

Ženský komorný zbor Chorus Seraphicus prešiel okolo roku 2000 rekonštrukciou, ktorá sa týkala individuálneho zvyšovania spevácko-umeleckej úrovne jednotlivých speváčok, ktoré sú dnes schopné spievať na báze komornej sólistickej interpretácie. Za týmto účelom vytvoril pre nádejné nové členky prípravnú fázu (tzv. liaheň talentov), kde sa učia základy speváckej techniky (dýchanie, posadenie tónu, a pod.), ako i základy hudobnej teórie.

V roku 2008 oslavuje Chorus Seraphicus pätnáste výročie od získania samostatnej právnej subjektivity.
:: Chorus Seraphisus ::