:: MENU ::
     :: O nás
     :: História
     :: Repertoár
     :: Citáty
     :: Fotky
     :: Vystúpenia
     :: Kontakt
     :: 2% dane
 
:: CITÁTY ::

Vážený priatelia umenia,

v hudobných archívoch sa uchovávajú diela majstrov, ktoré vznikali po stáročia ako výsledok ich tvorivého génia, ako zúročený talent. Aby tieto diela neboli "zakopaným pokladom", aby ďalšie generácie mohli spoznať a vychutnať ich krasu, treba ich oživiť.

Aj občianske združenie CHORUS SERAPHICUS Ženský komorný spevácky zbor vzniklo so zámerom sprostredkovať diela starých majstrov, predovšetkým diela renesančnej polyfónie dnešným poslucháčom.

Naštudovanie a interpretácia sú však spojene s nevyhnutnými finančnými nákladmi, napr. na prenajatie priestorov na skúšky, na hlasovú výchovu speváčok, náklady na sústredenia, na rozmnožovanie notového materiálu a pod.

CHORUS SERAPHICUS je nezárobkovou organizáciou, takže je finančne odkázaný na sponzorov. Oslovujeme preto aj Teba, vážený priateľ umenia s prosbou, aby si určil 2%-ný podiel svojej dane z príjmu za rok 2010 občianskemu združeniu

CHORUS SERAPHICUS
Františkánska 2
81101 Bratislava

IČO 30804728
Bankové spojenie: 0011490228/0900 

Za Tvoju štedrosť vopred ďakujeme

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

1. Potvrdenie o zaplatení dane

2. Vyhlásenie o poukázaní 2%

:: Chorus Seraphisus ::